Skip to main content

Terms and conditions

Afwerking

De afwerking van de foto’s gebeurt professioneel en met professionele software. De aflevering van de foto’s gebeurt in een jpg-fotoformaat. RAW bestanden (digitale negatieven) worden onder geen beding aan de klant afgeleverd.

Akkoord

Wie een fotoshoot boekt bij Photography Bart Tanghe, gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

Auteursrecht

Photography Bart Tanghe behoudt ten allen tijde het auteursrecht op de foto’s. Gebruik van de foto’s is vrij voor persoonlijk gebruik. Voor commercieel gebruik van de foto’s is toestemming nodig van de fotograaf. In bepaalde gevallen kan de fotograaf hiervoor een vergoeding vragen. Bij elke vorm van gebruik in geprinte of gepubliceerde media moet een naamsvermelding van de fotograaf komen. De fotograaf kan zich (als SOFAMlid) indien nodig beroepen op de wet op de auteursrechten van SOFAM (Auteursvennootschap voor visuele kunstenaars) en kan daarvoor een extra factuur voor opgemaakt worden.

Reproductierecht

Photography Bart Tanghe geeft de reproductierechten max. 1 jaar lang vrij voor het hergebruiken van foto’s enkel en alleen in België.
Voor buitenlandse reproductie worden andere prijzen gehanteerd per foto.

Betalingstermijn

De betalingstermijn voor facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum.

Gebruik door de fotograaf

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld geeft de klant, de fotograaf het recht om de foto’s, video’s of afgeleide producten te gebruiken voor publicitaire of commerciële doeleinden, tentoonstellingen en wedstrijden, ongeacht het gebruikte medium, online of gedrukt.

Prijs

De prijs overeengekomen op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd.
Eventuele prijsstijgingen hebben hierop geen invloed.

Kwaliteit

De fotograaf voert de opdracht steeds uit volgens de regels van de kunst, in samenspraak met de klant. De klant erkent evenwel de artistieke vrijheid die de fotograaf behoudt in het kader van de opdracht, die hem in staat moet stellen beelden af te leveren die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. De klant erkent dan ook uitdrukkelijk dat eventuele klachten die betrekking hebben op de artistieke keuzes van de fotograaf, geen aanleiding kunnen geven tot enige vorm van vergoeding.

Levering producten

Photography Bart Tanghe is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen bij levering.
Bij eventuele verzendingen naar de klant is de fotograaf niet verantwoordelijk voor enige schade toegebracht tijdens de levering.

Overmacht

Bij ziekte of belet van de fotograaf op de afgesproken datum, wordt een andere fotograaf gezocht met een gelijkaardige stijl. Wanneer de fotograaf hier niet in slaagt, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis portretshoot.